Επιστροφή στο κεντρικό μενού.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

 

 

01. Πνευματική Ψυχοθεραπεία / Πνευματική Ψυχιατρική / Πνευματική Ψυχολογία / Βουδιστική Ψυχοθεραπεία / Βουδιστική Ψυχολογία

02. Υπερπροσωπική / Διαπροσωπική Ψυχολογία / Transpersonal Psychology

03. Γιουνγκιανή Ψυχολογία

04. Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία / DBT

05. Γνωσιακή Θεραπεία Επίγνωσης / MBCT

06. Ελάττωση του άγχους με βάση την Επίγνωση / MBSR

07. Θεραπεία Morita

08. Θεραπεία Naikan

09. Θεραπεία Hakomi

10. Θεραπεία απωθημένων μνημών

11. Θεραπεία μέσω αναδρομής (σε περασμένες ή μελλοντικές ζωές)

12. Συμβολοθεραπεία

13. Θεραπεία μέσω προγόνων

14. Συστημική αναπαράσταση

15. Συστημική συμβουλευτική Επιχειρήσεων και Οργανισμών

16. Θεραπεία μέσω Αρχετύπων / Αρχετυπική ψυχολογία

17. Θεραπεία μέσω Αγκαλιάσματος / Holding Therapy

18. Θεραπεία μέσω ονείρων

19. Εργασία με τα όνειρα / Dream Work

20. Θεραπεία μέσω Διεργασίας / Process Work

21. Μουσικοθεραπεία

22. Μέθοδος Τοματίς / Ακουστικο-ψυχο-φωνολογία

23. Χοροθεραπεία

24. Δραματοθεραπεία / Ψυχοθεραπεία μέσω Δράματος

25. Ψυχόδραμα

26. Εικαστική θεραπεία / Art therapy

27. Ενεργειακή ψυχολογία

28. EFT / Θεραπεία με τεχνικές συναισθηματικής απελευθέρωσης

29. TFT / Θεραπεία του Νοητικού πεδίου

30. TAT / Θεραπεία με τεχνικές πιεσοθεραπείας (acupressure)

31. BSFF / Be Set Free Fast

32. Θεραπεία Σεντόνα

33. EMDR / Θεραπεία απευαισθητοποίησης και επανεπεξεργασίας μέσω οφθαλμικών κινήσεων

34. Θεραπεία του εσωτερικού παιδιού

35. Προγεννητική Ανάλυση - Ψυχολογία

36. Ψυχοσύνθεση

37. Θεραπεία Γκεστάλτ / Μορφολογική θεραπεία

38. Θεραπεία μέσω επίθεσης / Attack therapy

39. Πρωτογενής θεραπεία / Θεραπεία πρωτογενούς κραυγής

40. Θεραπεία Βιο-Κραυγής / Bio Scream Psychotherapy

41. Διεργασία Νέας Ταυτότητας / New Identity Process

42. Γελωτοθεραπεία

43. Φιλοσοφική ψυχοθεραπεία

44. Αυτογενής θεραπεία

45. Regression / Θεραπεία παλινδρόμησης

46. Rebirthing / Αναγέννηση

47. Θεραπεία Focusing / Θεραπεία με τη διαδικασία της εστίασης

48. Θεραπεία βιοσύνθεσης

49. Θεραπεία προσκόλλησης / Attachment therapy

50. Θεραπεία με διαδραστική απεικόνιση / Interactive Guided Imagery

51. Εννεάγραμμα

52. Θεραπείες μέσω θετικής σκέψης

53. Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός / NLP

54. Έλεγχος του νου Σίλβα / Silva Mind Control

55. Διευκόλυνση της επικοινωνίας / Facilitated Communication

56. Θεραπεία μέσω νευρικής οργάνωσης / Neural Organization Technique

57. Θεραπεία νευρολειτουργικής αναδιοργάνωσης / Μέθοδος Πάντοβαν

58. Ραϊχική θεραπεία / Nευροφυτοθεραπεία / Oργονοθεραπεία

59. Βιοενεργειακή θεραπεία

60. Ανθοθεραπεία

61. Aνθοθεραπεία με ανθοϊάματα Μπαχ

62. Αρωματοθεραπεία

63. Ομοιοπαθητική ψυχοθεραπεία / Γνωστική Ομοιοπαθητική

64. Βελονισμός

65. Αγιουρβεδική Ψυχοθεραπεία

66. Ψυχεδελική θεραπεία ( με χρήση LSD)

67. Ολοτροπική θεραπεία / θεραπεία ολοτροπικής αναπνοής

68. Οικολογική ψυχοθεραπεία / οικοψυχολογία

69. Σωματο-ψυχο-παιδαγωγική / Μέθοδος Danis Bois

70. Χρωματοθεραπεία

71. Θεραπεία Rubenfeld / Συνεργία Rubenfeld

72. Ψυχοθεραπευτικό ρέικι

73. Πρανική ψυχοθεραπεία / Ψυχοθεραπεία μέσω πράνα

74. Σαμανική ψυχοθεραπεία

75. Κρανιοϊερή θεραπεία

76. Reconnection / Επανασύνδεση

77. EMF / Εξισορρόπηση ηλεκτρομαγνητικού πεδίου

78. SRT / Θεραπεία πνευματικής απόκρισης

79. Time therapy / Θεραπεία πέρα από το χρόνο

80. Θεραπεία μέσω Μαθημάτων στα Θαύματα / A Course in Miracles

81. Ψυχοαρμονική

82. Αστρολογική ψυχοθεραπεία / Αστροθεραπεία / Ψυχολογική αστρολογία

83. Θεραπείες 12 βημάτων

84. Auditing (μέθοδος της Σαϊεντολογίας)

 

 


 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

* Η λίστα περιλαμβάνει ενδεικτικά ένα μέρος μόνο των ψυχοθεραπειών που εμπίπτουν στην κατηγορία των ψευδοθεραπειών / ασυμβίβαστων με την ορθόδοξη πίστη / επικίνδυνων ψυχοθεραπειών.

** Κάποιες από τις ανωτέρω ψυχοθεραπείες χρησιμοποιούνται και για θεραπεία πολυποίκιλων σωματικών προβλημάτων.

*** Καταγράφηκαν με ξενόγλωσσες λέξεις όσες μέθοδοι χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα -συχνά ή μόνο- με τους ξενόγλωσσους όρους.

 

 


 

Αλφαβητικό Ευρετήριο

− Αγιουρβεδική Ψυχοθεραπεία

− Ανθοθεραπεία

− Ανθοθεραπεία με ανθοϊάματα Μπαχ

− Αρωματοθεραπεία

− Αστρολογική ψυχοθεραπεία / Αστροθεραπεία / Ψυχολογική αστρολογία

− Auditing (μέθοδος της Σαϊεντολογίας)

− Αυτογενής θεραπεία

− Βελονισμός

− Βιοενεργειακή θεραπεία

− BSFF / Be Set Free Fast

− Γελωτοθεραπεία

− Γιουνγκιανή Ψυχολογία

− Γνωσιακή Θεραπεία Επίγνωσης / MBCT

− Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία / DBT

− Διευκόλυνση της επικοινωνίας / Facilitated Communication

− Διεργασία Νέας Ταυτότητας / New Identity Process

− Δραματοθεραπεία / Ψυχοθεραπεία μέσω Δράματος

− Εικαστική Θεραπεία / Art therapy

− EFT / Θεραπεία με τεχνικές συναισθηματικής απελευθέρωσης

− Ελάττωση του άγχους με βάση την Επίγνωση / MBSR

− Έλεγχος του νου Σίλβα / Silva Mind Control

− EMDR / Θεραπεία απευαισθητοποίησης και επανεπεξεργασίας μέσω οφθαλμικών κινήσεων

− EMF / Εξισορρόπηση ηλεκτρομαγνητικού πεδίου

− Ενεργειακή ψυχολογία

− Εννεάγραμμα

− Εργασία με τα όνειρα / Dream Work

− Θεραπεία απωθημένων μνημών

− Θεραπεία Βιο-Κραυγής / Bio Scream Psychotherapy

− Θεραπεία βιοσύνθεσης

− Θεραπεία Γκεστάλτ / Μορφολογική θεραπεία

− Θεραπεία Hakomi

− Θεραπεία Focusing / Θεραπεία με τη διαδικασία της εστίασης

− Θεραπεία με διαδραστική απεικόνιση / Interactive Guided Imagery

− Θεραπεία μέσω Αγκαλιάσματος / Holding Therapy

− Θεραπεία μέσω αναδρομής (σε περασμένες ή μελλοντικές ζωές)

− Θεραπεία μέσω Αρχετύπων / Αρχετυπική ψυχολογία

− Θεραπεία μέσω Διεργασίας / Process Work

− Θεραπεία μέσω επίθεσης / Attack therapy

− Θεραπείες μέσω θετικής σκέψης

− Θεραπεία μέσω Μαθημάτων στα Θαύματα / A Course in Miracles

− Θεραπεία μέσω νευρικής οργάνωσης / Neural Organization Technique

− Θεραπεία μέσω ονείρων

− Θεραπεία μέσω προγόνων

− Θεραπεία Morita

− Θεραπεία Naikan

− Θεραπεία νευρολειτουργικής αναδιοργάνωσης / Μέθοδος Πάντοβαν

− Θεραπεία προσκόλλησης / Attachment therapy

− Θεραπεία Rubenfeld / Συνεργία Rubenfeld

− Θεραπεία Σεντόνα

− Θεραπεία του εσωτερικού παιδιού

− Θεραπείες 12 βημάτων

− Κρανιοϊερή θεραπεία

− Μέθοδος Τοματίς / Ακουστικο-ψυχο-φωνολογία

− Μουσικοθεραπεία

− Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός / NLP

− Οικολογική ψυχοθεραπεία / οικοψυχολογία

− Ολοτροπική θεραπεία / θεραπεία ολοτροπικής αναπνοής

− Ομοιοπαθητική ψυχοθεραπεία / Γνωστική Ομοιοπαθητική

− Πνευματική Ψυχοθεραπεία / Πνευματική Ψυχιατρική / Πνευματική Ψυχολογία / Βουδιστική Ψυχοθεραπεία / Βουδιστική Ψυχολογία

− Πρανική ψυχοθεραπεία / Ψυχοθεραπεία μέσω πράνα

− Προγεννητική Ανάλυση - Ψυχολογία

− Πρωτογενής θεραπεία / Θεραπεία πρωτογενούς κραυγής

− Ραϊχική θεραπεία / Nευροφυτοθεραπεία / Oργονοθεραπεία

− Rebirthing / Αναγέννηση

− Reconnection / Επανασύνδεση

− Regression / Θεραπεία παλινδρόμησης

− Σαμανική ψυχοθεραπεία

− SRT / Θεραπεία πνευματικής απόκρισης

− Συμβολοθεραπεία

− Συστημική αναπαράσταση

− Συστημική συμβουλευτική Επιχειρήσεων και Οργανισμών

− Σωματο-ψυχο-παιδαγωγική / Μέθοδος Danis Bois

− TAT / Θεραπεία με τεχνικές πιεσοθεραπείας (acupressure)

− TFT / Θεραπεία του Νοητικού πεδίου

− Time therapy / Θεραπεία πέρα από το χρόνο

− Υπερπροσωπική / Διαπροσωπική Ψυχολογία / Transpersonal Psychology

− Φιλοσοφική ψυχοθεραπεία

− Χοροθεραπεία

− Χρωματοθεραπεία

− Ψυχεδελική θεραπεία ( με χρήση LSD)

− Ψυχοαρμονική

− Ψυχόδραμα

− Ψυχοθεραπευτικό ρέικι

− Ψυχοσύνθεση

 

 

 


 

 

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε αριστερό κλικ με το ποντίκι σας εδώ.

Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας

Επιστροφή στο κεντρικό μενού.