Επιστροφή στο κεντρικό μενού.

ΑΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΟΓΚΑ;

 

 

 

 

Α. Σωματικοί κίνδυνοι

1. Η ίδια η Αμερικανική Ένωση Γιόγκα αποτρέπει από τη γιόγκα τα παιδιά, αλλά και τις εγκύους και θηλάζουσες μητέρες, επισημαίνοντας ότι «είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνο για τις εγκύους να κάνουν ασκήσεις γιόγκα, εξαιτίας της πιθανότητας εμβολισμού αγγείων με αέρα»[1]. Επίσης, πολλοί δάσκαλοι γιόγκα, αλλά και η Αμερικανική Ένωση Γιόγκα τονίζουν τους σωματικούς κινδύνους που συνεπάγεται η γιόγκα για τα παιδιά κάτω των 16 ετών.

2. Σε διάφορες γιογκικές ιστοσελίδες επισημαίνονται μεταξύ άλλων και οι αναπνευστικοί κίνδυνοι της γιόγκα: υπεραερισμός, τραυματισμοί του διαφράγματος και άλλων αναπνευστικών μυών και κατάρρευση των πνευμόνων από τις αναπνευστικές ασκήσεις γιόγκα [2].

 

Β. Πνευματικοί κίνδυνοι

1. Ψυχιατρικές μελέτες αναφέρουν τις ψυχιατρικές επιπλοκές του διαλογισμού[3] και σοβαρές μελέτες εξειδικευμένων ψυχολόγων κατονομάζουν τις ποικίλες βλάβες που παρουσιάζονται στους ανθρώπους που ασκούν διαλογισμό: απότομη διακοπή συνειδήσεως, προσβολές άγχους, δυσκολίες στη μνήμη, έλλειψη ορίων, ανάρμοστα και ασύνδετα συναισθηματικά ξεσπάσματα, μακροχρόνια συναισθηματική ισοπέδωση, τινάγματα μυών, σπασμοί, οπτικές ψευδαισθήσεις κ.α.[4] Η επιστημονική έρευνα καταδεικνύει ότι ο άνθρωπος που διαλογίζεται διακινδυνεύει τη σωματική, διανοητική και πνευματική του υγεία.

2. Η γιόγκα δεν είναι γυμναστική, αλλά πνευματικό μονοπάτι, το οποίο σύμφωνα με τις μελέτες των ειδικών, αλλά και το γκουρού Ραζνίς μπορεί να οδηγήσει σε «προσωρινή ή μόνιμη απώλεια της λογικής».

 

 


 

[1]. www.americanyogaassociation.org/general.html

[2]. www.yogatohealth.com/Being_Aware_Of_Yoga_Breathing_Dangers.html

[3]. Epstein Mark & Lieff Jonathan, “Psychiatric Complications of Meditation Practice”, in The Journal of Transpersonal Psychology, vol. 13, no 2, 1981.

[4]. Singer Thaler Margaret, Cults in Our Midst -The Continuing Fight Against their Hidden Menace, John Wiley, 2003, κεφ.6

 

 

 


 

 

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε αριστερό κλικ με το ποντίκι σας εδώ.

Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας

Επιστροφή στο κεντρικό μενού.