Επιστροφή στο κεντρικό μενού 
Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

 

 

(ἀπό τοῦ 1950)

Πανηγυρίζει: 23 Ἀπριλίου ἤ Δευτέρα τοῦ Πάσχα καί Κυριακή τῶν Ἁγ. Πάντων (ἁγίων Γρηγορίου, Θεοδώρου καί Λέοντος τῶν ἐν Κεφαλληνίᾳ φανέντων).

 

Ἁγ. Γεωργίου 3.

Τ.Κ. 166 71, Καβούρι - Βουλιαγμένη.

Τηλ.: 210-8960.261, Fax: 210-9670.753.

 

 

Ἐφημέριος: Πρωτοπρ. Γεώργιος Ἀντζουλᾶτος.

Ψάλτες: Σταμάτιος-Νικόλαος Κίσσας, Διονύσιος Θανασούλης.

Βοηθ. Νεωκόρου: Ἰβόνα Στάνκα.

Ἐκκλησ. Συμβούλιο: Πρόεδρος: Πρωτοπρ. Γεώργ. Ἀντζουλᾶτος. Μέλη: Νικ. Σκουλάξενος, Γρηγ. Βασιλειάδης, Δήμ. Σιμιτσιδέλλη, Χρυσούλα Βατίδου.

Μέλη Φιλοπτ. Ταμείου: Πρωτοπρ. Γεώργ. Ἀντζουλᾶτος (πρόεδρος), Ἀλεξάνδρα Ξηροῦ, Δήμ. Σιμιτσιδέλλη, Στυλ. Φύτρου, Δωροθέα Ρόρρη.

Κατηχητές-τριες: Ἠλ. Στελλᾶτος, Κωνστ. Πορφύρης, Ἰωάν. Λυμπεροπούλου, Ἀγγελ. Τριανταφυλλοπούλου.

Δραστηριότητες: Κατηχητικά. Κήρυγμα. Ἐξομολόγηση.

 

Περιληπτικά Ἱστορικά στοιχεῖα:

Ὁ Ἱερός Ναὸς τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, τοῦ Τροπαιοφόρου στρατιωτικοῦ ἁγίου, οἰκοδομήθηκε σὲ πευκόφυτη κοινόχρηστη ἔκταση τῆς Κοινότητος Βουλιαγμένης τὸ ἔτος 1950, πρὸς ἐξυπηρέτηση τῶν λατρευτικῶν ἀναγκῶν μονάδος Δυνάμεων Καταδρομῶν, ἡ ὁποία τότε στρατοπεύδευε στὸ Καβούρι. Ἀφιερωματικὴ μαρμάρινη ἐπιγραφὴ, μνημονεύει:

Ἀνηγέρθη ἐκ βάθρων ὁ θεῖος καὶ πάνσεπτος ναὸς οὖτος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, φροντίδι τῆς εὐσεβεστάτης Λιλίκας, συζύγου τοῦ Στρατηγοῦ Ἀνδρέου Καλίνκση † Διὰ συνδρομῆς καὶ ἐξόδου ἀξιωματικῶν καὶ ὁπλιτῶν Δυνάμεων Καταδρομῶν καὶ ἄλλων εὐσεβῶν χριστιανῶν, τῇ πολυχρονίῳ χαρᾷ τοῦ λαοφιλοῦς ἡμῶν Βασιλέως Παύλου καὶ Φρειδερίκης τῆς εὐσεβεστάτης Βασιλίσσης ἡμῶν † Ἔτους σωτηρίου ᾳ Ϡ ν’ 1950 †

Τὸ ἔτος 1965 ἡ Διοίκησις τῆς 128 Σ.Ε.Τ.Η. τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἀεροπορίας, παρέδωσε τὸ ναΐδριον εἰς τὴν Κοινότητα Βουλιαγμένης, ἐνῶ οἱ περίπου 150 οἰκογένειες οἱ ὁποίες τότε κατοικοῦσαν «εἰς τὴν Λουτρόπολιν», ὑπέβαλαν αἴτηση πρὸς τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν μὲ θέμα τὴν σύσταση Ἐνορίας. Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1966, τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον ἐνέκρινε τὸ αἴτημα καὶ ἀποφάσισε «τὴν ἵδρυσιν Ἐνορίας Ἁγίου Γεωργίου Βουλιαγμένης Ἀττικῆς».

Κατὰ τὸ ἔτος 1974 στὸ ἀρχικὸ ναΐδριο, «ἔργον ἐξαιρέτου κομψότητος καὶ ἀξιολόγου αἰσθητικῆς ἐμφανίσεως», ἔγινε ἐπέκταση πρὸς ἀνατολὰς βάσει μελέτης τοῦ ἀρχιτέκτονος Περ. Σακελλαρίου, διατηρώντας ἀνέπαφη τὴν γραφικότατη μορφή τῆς προσόψεως καὶ τοῦ Κωδωνοστασίου. Μετά τὴν ἀποπεράτωση τῶν ἐργασιῶν, τὴν ἁγιογράφησή του ἀνέλαβαν ἀπό τὸ 1977 καὶ ἱστόρισαν κατά διαστήματα οἱ Γερ. Μανέττας, Νικ. Μυλωνᾶς καὶ Παν. Χριστόπουλος.

Μὲ τὸν συνεχῆ ἐξωραϊσμὸ τοῦ περιβάλλοντος χώρου, τήν εὐταξία, τὴν ἡσυχία καὶ τὴν καθαριότητα ποὺ διακρίνουν τὸν ἱερὸ τοῦτο τόπο, ὁ Ἐνοριακὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Δήμου Βουλιαμένης προσελκύει στὶς ἱερὲς ἀκολουθίες καὶ τὴ Θεία Λατρεία, ὄχι μόνο τοὺς ἐνορίτες, ἀλλὰ καὶ πολλούς πιστούς ἀπό τὴν εὐρύτερη περιοχὴ τοῦ Λεκανοπεδίου.

 

Παρεκκλήσια:

- Κοιμήσεως Θεοτόκου (Ὀρφανοτροφείου Βουλιαγμένης- Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν)

- Ἁγίου Παντελεήμονος (Ἱ. Μονῆς Πετράκη)

- Ἁγίου Νικολάου - ἐντός τῆς Ἀεροπορ. Μονάδος 128 ΣΕΤΗ Καβουρίου (Ἱ. Μονῆς Πετράκη)

- Ἁγίου Σώζοντος (Ἰδιωτικό)

- Ἁγίας Τριάδος (Ἰδιωτικό)

- Τιμίου Προδρόμου (Ἰδιωτικό)

 

Λεωφοριακαί γραμμαί πού ἐξυπηρετοῦν τόν Ἱερόν Ναόν:

Ἀπό Γλυφάδα: 114, 115, 116, 138, 119.

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Τηλ.: 210-8961.925. Ἐφημέριοι Ἱ. Μητροπόλεως (ἐκ περιτροπῆς).

 

 

 
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας