Επιστροφή στο κεντρικό μενού 
Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

 

 

(ἀπό τοῦ 1937)

Πανηγυρίζει: 6 Δεκεμβρίου.

 

Ἀρτέμιδος καί Ζαμάνου.

Τ.Κ. 166 74, Γλυφάδα.

Τηλ.: 210-8949.167, Fax: 210-8944.398.

 

 

Ἐφημέριοι: Πρωτοπρ. Γεώργιος Φειδόπουλος, Πρωτοπρ. Γεώργιος Καλαμάρης, Ἱερομ. Διονύσιος Λαζαρίδης.

Ψάλτες: Κων/νος Λειβαδάρος καί Ἰωάννης Δριμάζας.

Νεωκόρος: Νικόλ. Ἀσημακόπουλος. Βοηθός Νεωκ. Βασιλική Μπελέρη.

Ἐκκλησ. Συμβούλιο: Πρόεδρος· Πρωτοπρ. Γεώργ. Φειδόπουλος. Μέλη: Γεώργιος Καραβουσιάνης, Μιχαήλ Χαλκιᾶς, Νικόλ. Καράτζης, Νικόλ. Θεοδωράκης.

Μέλη Φιλοπτ. Ταμείου: Πρωτοπρ. Γεώργιος Καλαμάρης (πρόεδρος), Νικόλ. Θεοδωράκης, Κων/να Μπαγιάτη, Θεοδώρα Μαραγκουδάκη καί Μαρία Σκορδαρᾶ.

Ὑπεύθυνος Ἱερεύς Νεότητος: Ἱερομ. Διονύσιος Λαζαρίδης.

Κατηχητές, -τριες: Ἀντώνιος Δρίβας, Ἀπόστ. Τσέτης, Ἰωάννης Μιχαήλ, Μαρία Μανιατάκη, Βαρβάρα Μακρῆ, Μαρία Οἰκονόμου, Ὄλγα Ἰσαακίδου, Ἐλευθερία Κήφαλη.

Δραστηριότητες - Ἐκδηλώσεις: Θεῖον Κήρυγμα ὑπό τῶν Ἐφημερίων, Μελέτη Ἁγ. Γραφῆς κάθε Δευτέρα, Ἐπίκαιρος Ὁμιλία μία Κυριακή τό μήνα στό Πνευματικό Κέντρο, Μηνιαία Σύναξη Μελλονύμφων - Παρανύμφων, Μηνιαία Σύναξη Γονέων καί Ἀναδόχων τῶν Βαπτιζομένων, Δεκαπενθήμερη Σύναξη Φοιτητῶν καί Φοιτητριῶν, Παραδοσιακοί Χοροί γιά μικρούς καί μεγάλους, Χορωδία γιά μικρούς καί μεγάλους, Μουσική, Αἴθουσα ψυχαγωγίας γιά τά παιδιά τοῦ Κατηχητικοῦ, Συμμετοχή τῶν ἀθλητικῶν ὁμάδων στά Διενοριακά Πρωταθλήματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, Διοργάνωση ἐσωτερικῶν πρωταθλημάτων στά ὁμαδικά καί ἀτομικά ἀθλήματα, Ἱερά Προσκυνήματα, Ἐκδρομές ἡμερήσιες, ἀπογευματινές, πολυήμερες στήν Ἑλλάδα καί στό Ἐξωτερικό.

Ἐξομολόγηση: Κάθε Δευτέρα πρωΐ καί κάθε Παρασκευή ἀπόγευμα.

Ἀποπεράτωση καί δημιουργία Πνευματικοῦ καί Νεανικοῦ Κέντρου.

Ἐρανική Ἐπιτροπή: Πρωτοπρ. Γεώργιος Φειδόπουλος (πρόεδρος), Γεώργ. Καραβουσιάνης, Μιχ. Χαλκιᾶς, Νικόλ. Θεοδωράκης, Νικόλ. Καράτζης, Μιλτ. Καπετάνιος, Παναγ. Ξύδης, Νικόλ. Χαδελίδης, Ἰωάν. Μοῦρτζος, Κων/να Μπαγιάτη, Θεοδώρα Μαραγκουδάκη, Οὐραν. Μουτζούρη, Ἀναστ. Μουτζούρη, Σοφία Ζαΐρη, Μαρία Σκορδαρᾶ, Μαρία Ἰωάννου, Μιχαήλ Χαϊλῆς, Εὐαγγελία Δούκα, Χρυσούλα Πουλίδα, Κυριακούλα Λύρα, Ἑλένη Μπαρούτη, Μαρία Τριπόδη, Δέσποινα Ρουμελιώτη, Φανή Μπαρμπαλιοῦ, Παναγιώτα Γεωργαλᾶ, Δημήτριος Φλεβάρης.

Εἰδική Ἐνοριακή Ἐπιτροπή «Πνευματικό & Νεανικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Γλυφάδας»: Ἀποτελεῖται ἀπό 23 Ἐθελοντές Ἐνορίτες καί διοικεῖται ἀπό 7μελή Δ.Σ. ἀποτελούμενο ἀπό τούς π. Γεώργιο Φειδόπουλο, Δημήτριο Φλεβάρη, Μαρία Τριπόδη, Μαρία Ἰωάννου, Ἑλένη Μπαρούτη, Παναγιώτα Γεωργαλᾶ, Ἑλένη Γουσγούνη.

 

Περιληπτικά Ἱστορικά στοιχεῖα:

Ἡ Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Γλυφάδας συνεστήθη τό ἔτος 1937. Λατρευτικόν κέντρον τῆς Ἐνορίας ἀπετέλει τότε ὁ μικρός Ναός, τιμώμενος ἐπ' ὀνόματι τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, τοῦ θαυματουργοῦ, ἀνεγερθείς ἐπί τῶν ἐρειπίων παλαιοτέρου Ναοῦ κτισθέντος κατά τό 1877 ὑπό τοῦ Θεοδώρου Κομνηνοῦ, υἱοῦ τοῦ Χ. Κομνηνοῦ τοῦ Κάλφα, τοῦ ἀνοικοδομήσαντος ἐν ἔτει 1810, ἐπί πατριάρχου Ἱεροσολύμων Πολυκάρπου ( 1808 - 1827 ), τόν ἐν Ἱεροσολύμοις Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, τόν ὁλοσχερῶς καταστραφέντα ὑπό πυρκαϊᾶς τό ἔτος 1808. Σήμερον ὁ ἐν λόγῳ Ναός εἶναι γνωστός εἰς τούς πιστούς ὡς ὁ " Μικρός " Ἅγιος Νικόλαος.

Ὁ νέος Ἱερός Ναός ὁ εὑρισκόμενος εἰς τό οἰκοδομικόν τετράγωνον, τό περικλειόμενον διά τῶν ὁδῶν Ἀρτέμιδος, Ζαμάνου, Φοίβης καί Ἑρμοῦ, ἐθεμελιώθῃ τήν 6ην Δεκεμβρίου τοῦ σωτηρίου ἔτους 1956 ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Κίτρους κυροῦ Βαρνάβα, διά τόν λόγον ὅτι εἰς τήν θέσιν τοῦ " Μικροῦ " θά ἐπεκτείνετο ἡ ὁδός Βουλιαγμένης.

Ὁ πάνσεπτος οὗτος Ἱερός Ναός - ἔργον τῆς Ἀρχιτέκτονος κας Παρασκευῆς Τσατήρη καί τοῦ Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ Ἰωάννου Θεοδώρου - διά ἀκαταπονήτων ἐνεργειῶν τοῦ π. Ἀδαμαντίου Προεστοῦ καί τῶν περί αὐτόν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβούλων, ὡς ἐπίσης καί διά τῆς σημαντικῆς δωρεᾶς τοῦ Θεοδώρου Τρουπάκη, ἀλλά καί ἄλλων εὐσεβῶν Ἐνοριτῶν ἐπερατώθῃ εἰς σύντομον χρονικόν διάστημα καί τά Ἐγκαίνιά του ἐτελέσθησαν τήν 18ην Νοεμβρίου 1962, ὑπό τοῦ τότε Ἐπισκόπου Θαυμακοῦ καί νῦν Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου.

 

Παρεκκλήσια:

Ἁγ. Νικολάου «Μικροῦ» 19ου αἰῶνος (ἐνοριακό), «Ρόδον τό Ἀμάραντον» ( Ἱ. Μητροπόλεως Κερκύρας), Ἁγ. Παντελεήμονος (ἰδιωτ.), Ἁγ. Βαρβάρας (ἰδιωτ.), Ἁγ. Παρασκευῆς (ἰδιωτ.).

 

Λεωφοριακαί γραμμαί πού ἐξυπηρετοῦν τόν Ἱερόν Ναόν:

Ἀπό Ἀθήνα: (ὁδός Ἀκαδημίας) Α2, Α3, Β3 (μέχρι πλατεία Γλυφάδας καί ἐν συνεχεία μεταβίβασις στά τοπικά).

Ἀπό Δάφνη : 171 ( Βάρκιζα ) στάσις Ἀρτέμιδος.

Ἀπό Πειραιᾶ: Α1, Β1, Ε1 (μέχρι πλατεῖαν Γλυφάδας καί ἐν συνεχείᾳ μεταβίβασις στά τοπικά).

Ἀπό Γλυφάδα: 128 (στάσις Ἅγιος Νικόλαος) 129 (στάσις Ψαρῶν).

 

 

 
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας