Επιστροφή στο κεντρικό μενού 
Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

 

 

(ἀπό τοῦ 1952)

Πανηγυρίζει: 1 Φεβρουαρίου καί 7 Ἰουνίου (Ἁγίου Παναγῆ Μπασιᾶ).

 

Ἀρχιπελάγους καί Γ. Γεννηματᾶ.

Τ.Κ. 165 62, Γλυφάδα

Τηλ.: 210-9611.211, Fax: 210-9640.458.

Email ( Ἠλεκτρονική Διεύθυνση ) Ἐπικοινωνίας:

[email protected]

 

 

Ἐφημέριοι: Ἀρχιμ. Μιχαήλ Κανέλος, Πρωτ. Ἀνδρέας Τσάκωνας.

Ψάλτες: Διον. Ἠλιόπουλος, Σωτ. Δογάνης, Γεώργ. Κουκουράκης ἀναγνώστης.

Βοηθ. Νεωκόρου: Δήμ. Ζγούρη.

Ἐκκλησ. Συμβούλιο: Πρόεδρος: Ἀρχιμ. Μιχαήλ Κανέλος. Μέλη: Γεώργ. Φουστέρης, Χρ. Πάλλας, Θεόδ. Πετρᾶς, Γεώργιος Κουκουράκης.

Μέλη Φιλοπτ. Ταμείου: Πρωτ. Ἀνδρέας Τσάκωνας (πρόεδρος), Ἑλένη Κυριακάκη, Βασιλική Γκριτζάλα, Βασιλική Παρασκευοπούλου, Γεώργιος Κουκουράκης.

Κατηχητές, -τριες: Γεώργ. Φαροῦπος, Σταμ. Παπαγεωργίου, Μαρ. Τζέκα, Ἑλένη Ζολώτα-Ροδιᾶ, Βασίλειος Ροδιάς, Βασ. Σταθοπούλου.

Δραστηριότητες - Ἐκδηλώσεις: Ἀπογευματινό Κήρυγμα - Σύναξη, κάθε Πέμπτη μετά τόν Ἑσπερινό, Ἐπιμέλεια ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ Ἀρχιμ. Μιχαήλ Κανέλος (τούς χειμερινούς μῆνες). Βραδινή Θεία λειτουργία κάθε Τετάρτη 22.00 μ.μ. - 01.00 π.μ. Μελέτη Ἁγ. Γραφῆς κάθε Δευτέρα μετά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, Ἐπιμέλεια Πρωτοπρ. Ἀνδρέας Τσάκωνας. Ἐξομολόγηση: Καθημερινά. Ἀθλητικές δραστηριότητες (Παιδικές, ἐφηβικές), Ὑπεύθυνη· Ἑλένη Βαλμᾶ, Διδασκαλία Παραδοσιακῶν Χορῶν Σταμ. Παπαγεωργίου. Αἱμοδοσία. Δανειστική Βιβλιοθήκη.

 

Περιληπτικά Ἱστορικά στοιχεῖα:

Ἡ ἱστορία τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Τρύφωνος ἀρχίζει μέ τήν αἴτησιν τοῦ Συλλόγου Οἰκιστῶν Τερψιθέας, πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος τήν 12-12-1951, μέ τήν ὁποίαν αἰτοῦνται ἄδειαν ἀνεγέρσεως Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἡ ἄδεια ἀνεγέρσεως χορηγεῖται μέ τό ὑπ’ἀριθ. 1549/27-07-1952 ἔγγραφον τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί μέ τήν ἔγκρισιν τοῦ Ὑπουργεῖου Παιδείας καί Θρησκευμάτων (ἀριθ. Πρωτ. 42475/06-5-1953) καί τήν 01-02-1953 τίθεται ὁ Θεμέλιος Λίθος τοῦ Ἱ.Ναοῦ.

Οἱ κάτοικοι τῆς Τερψιθέας ἀρχίζουν ἀμέσως μέ συνεισφοράς καί ἐράνους τήν ἀνοικοδόμησιν τοῦ Ἱ.Ναοῦ καί συγχρόνως, μετά τήν Σκηνήν πού χρησιμοποιοῦσαν ὡς Εὐκτήριον Οἶκον, κτίζουν ἐντός τοῦ ἀνεγειρομένου Ἱ.Ναοῦ "μικρό Ἐκκλησάκι" 30 τ.μ περίπου καί αἰτοῦνται τόν διορισμόν Ἐφημερίου.

Πράγματι ἡ Ἱερά Ἀρχιεπικοπή ἀνταποκρίνεται ἀσμένως καί μέ τό ἀπό 24-11-1954 ἔγγραφον τῆς Πολιτείας ἱδρύεται ἡ Ἐνορία τοῦ Ἱ.Ναοῦ Ἁγ. Τρύφωνος Τερψιθέας Γλυφάδας (Φ.Ε.Κ. 301/14-12-1954 ) καί διορίζεται πρῶτος Ἐφημέριος ὁ Ἀρχιμ. Δανιήλ Μποῦρας.

 

Παρεκκλήσιο:

Ἁγ. Σάββα (ἐντός τοῦ Ἱ. Ναοῦ).

 

Λεωφοριακαί γραμμαί πού ἐξυπηρετοῦν τόν Ἱερόν Ναόν:

Ἀπό Ἀθήνα (ὁδός Ἀκαδημίας) Α4

Ἀπό Δάφνη (σταθμός τοῦ Μετρό) 154

Ἀπό Γλυφάδα 205, 207, 128 και 124

 

 

 
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας