Επιστροφή στο κεντρικό μενού 
Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ)

 

 

(ἀπό τοῦ 1952)

Πανηγυρίζει: 15 Αὐγούστου, 5 Μαΐου (Ἁγ. Εἰρήνης), 26 Ἰουλίου (Ἁγ. Παρασκευῆς).

 

Σοφίας Βέμπω (παλαιᾶς Βουλιαγμένης) & Ἰάσωνος

Τ.Κ. 165 61, Ἄνω Γλυφάδα.

Τηλ.: 210-9621.723, Fax: 210-9635.884.

 

 

Ἐφημέριοι: Ἀρχιμ. Κλαύδιος Καλαρᾶς, Πρεσβ. Ἀλέξανδρος Καραΐσκος, Ἀρχιμ. Μιχαήλ Μπολιαστής.

Ψάλτες: Ἀνδρέας Φύτρος, Γεώργιος Μιχαηλίδης, Θεοχάρης Σβορῶνος.

Βοηθ. Νεωκόρου: Ξανθ. Ἀνδρούτση.

Ἐκκλησ. Συμβούλιο: Πρόεδρος: Ἀρχιμ. Κλαύδ. Καλαρᾶς. Μέλη: Ἰωάννης Γαραντζιώτης, Παν. Κωμαΐτης, Μιχαήλ Μαυροφοράκης, Θεόδωρος Χαραλαμπίδης.

Μέλη Φιλοπτ. Ταμείου: Ἀρχιμ. Κλαύδιος Καλαρᾶς (πρόεδρος), Σταματία Καλυβίτη, Αἰκατερίνη Κακαβᾶ, Παναγιώτα Σαρρηκώστα.

Κατηχητές, -τριες: Εἰρήνη Ἀνδριανοῦ, Γεώργιος Ράντης, Ζαχαρίας Ζήρας.

Δραστηριότητες - Ἐκδηλώσεις: Ἑσπερ. Θ. Κήρυγμα κάθε Πέμπτη μετά Ἱερᾶς Παρακλήσεως. Ἱ. Ἀγρυπνία μία φορά τό μῆνα καθ’ ὅλο τό ἔτος. Ἀπογευματινές προσκυνηματικές ἐκδρομές.

Παρεκκλήσια: Ἁγ. Εἰρήνης, Ἁγ. Παρασκευῆς (ἐντός τοῦ Ἱ. Ναοῦ), καί Ἁγ. Μαρίνης ( Ἐξωραϊστικοῦ Συλλόγου «Ὁ Παρθενών»).

 

Περιληπτικά Ἱστορικά στοιχεῖα:

Οἱ πρώτοι κάτοικοι τῆς περιοχῆς τήν 14ην τοῦ μηνός Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 1957 ἀνεγείρουν διά τᾶς θρησκευτικάς τῶν ἀνάγκας, Ἱερόν Ναόν διαστάσεων 4×5 μ. πρός τιμήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ἐπιθυμία τῶν κατοίκων ἤτο νά ἀνεγερθῇ μεγαλοπρεπής Ναός. Πρός ὑλοποίησιν τοῦ Ἱεροῦ τούτου σκοποῦ οἱ Χριστιανοί τῆς περιοχῆς ἱδρύουν Σωματεῖον ὑπό τήν ἐπωνυμίαν « Σωματεῖον ἀνεγέρσεως Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἄνω Γλυφάδας». Τό ἔτος 1957 διά Βασιλικοῦ Διατάγματος, δημοσιευθέντος εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ. ΦΕΚ Α123/12-7-1957, συνεστήθη ἡ Ἐνορία τοῦ Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἄνω Γλυφάδας.

Ὁ σημερινός περικαλλής Ναός ἐθεμελιώθη τήν 6 ην Μαρτίου 1962 ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἀργυροκάστρου κυροῦ Παντελεήμονος καί ἐπί οἰκοπέδου παραχωρηθέντος ὑπό τοῦ Δήμου Γλυφάδας διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 50/10-3-1959 ἀποφάσεως τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου.

Τά Χριστούγεννα τοῦ ἔτους 1966 εἰς τόν νέον Ναόν ἐτελέσθη ἡ πρώτη Θεία Λειτουργία. Το ἔτος 1975 ὁλοκληρώθησαν τά ἐσωτερικά ἐπιχρίσματα καί ἡ ἡλεκτρική ἐγκατάστασις καί ἀνηγέρθη τό Κωδωνοστάσιον. Τέλος, τό 1983 ἐγένετο προέκτασις τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ἐδημιουργήθησαν ὁ Πρόναος (Νάρθηξ) καί δύο γραφεία, καθώς καί τό Πνευματικόν Κέντρον τῆς Ἐνορίας.

 

Λεωφοριακαί γραμμαί πού ἐξυπηρετοῦν τόν Ἱερόν Ναόν:

Ἀπό Ἀθήνα ἤ Γλυφάδα: Β3 (Στάσις Καραπάνου)

Ἀπό Γλυφάδα : 124

 

 

 
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας